Рівненська крайова організація Народного Руху України | 097 88 94 633 | info@nru.rv.ua

ВІКТОР КРИВЕНКО: НРУ ЗА ЛОКАЛІЗАЦІЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Фракції НРУ у місцевих радах ініціюватимуть звернення до влади на підтримку захисту та підтримки вітчизняного виробника.
У 2019 році було підписано Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння між Федерацією роботодавців та Народним Рухом України. Адже наша позиція щодо питань розвитку внутрішнього виробництва, збереження трудового потенціалу, підвищення рівня життя українців повністю збігається з позицією федерації.
Україні необхідні вертикальні реформи – комплекс заходів з розвитку виробництва у стратегічних напрямках машинобудування. Безумовно, необхідно розвивати поглиблену переробку – нічого не повинно бути експортованим у вигляді сировини. Основна ціль – гідне життя громадян – досягається створенням високооплачуваних робочих місць. Потужна економіка – запорука повернення людей із-за кордону.
Саме тому Народний Рух України підтримує ініціативи Федерації роботодавців України, Верховної Ради України та Уряду, спрямовані на створення передумов щодо сталого розвитку вітчизняної промисловості шляхом запровадження критеріїв локалізації при здійсненні публічних закупівель. Зазначені ініціативи знайшли своє відображення у проекті Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості” (№3739) та проекті постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації пілотного проекту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва”.
Суть проектів закону та постанови полягає в тому, що при публічних закупівлях засобів залізничного і громадського транспорту, комунальної спецтехніки та енергетичного обладнання замовник зобов’язаний купувати продукцію тільки у учасників, які досягли визначеного ступеню локалізації.

Вважаємо, що реалізація зазначених ініціатив сприятиме збільшенню підтримки вітчизняного виробництва, зупиненню хвилі трудової міграції, забезпеченню конкурентних заробітних плат для українців, гідного життя в країні.
Актуальність ініціатив визначається тим, що понад 50% українського ринку продукції машинобудування контролюється імпортерами, українська промисловість і передусім машинобудування продовжують стрімко занепадати, в окремих секторах наближуючись до точки неповернення, а в окремих навіть перетнувши її. За січень-травень 2020 року індекс промислового виробництва в Україні скоротився на 8,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Україна сьогодні практично не використовує фінансовий ресурс публічних закупівель обсягом близько 700 млрд грн. для підтримки власного виробництва та створення робочих місць. Україна є чи не єдиною країною у світі, яка взагалі не використовує нецінові критерії при публічних закупівлях.
Наприклад, за даними електронної системи “ProZorro”, протягом 2015-2020 років через систему публічних закупівель було здійснено закупки громадського транспорту на суму майже 11 млрд. грн., комунальної та спецтехніки понад 17,4 млрд.грн., продукції енергетичного машинобудування понад 8,3 млрд. грн. При цьому рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі в галузях машинобудування перевищує 50%. В середньому для всіх публічних закупівель по Україні цей показник становить 38%, тоді як у публічних закупівлях розвинутих країн (США, ЄС) імпорт складає не більше 4-5% всіх закупівель.

За розрахунками експертів, в Україні на сьогодні налічується близько 4000 підприємств – виробників комплектуючих та/або кінцевої продукції, для якої пропонується передбачити обов’язкові умови з локалізації. Реалізації ініціатив Верховної Ради України та Уряду дозволить створити їм та новоствореним підприємствам до 100 тисяч нових робочих місць. (доцільно згадати про збереження близько 200 тис існуючих робочих місць).
Крім цього, задоволення потреб органів державної влади в оновленні рухомого складу, придбанні комунальної спецтехніки, продукції енергетичного машинобудування за рахунок товарів внутрішнього виробництва сприятиме прискоренню темпів зростання ВВП України на 3,9 відсоткових пункти (в.п.) у середньостроковій перспективі. Індекс продукції переробної промисловості збільшиться на 10,65 в.п., добувної промисловості – на 0,76 в.п., сектор послуг зросте на 2,18 в.п. В результаті підвищення ділової активності обсяги податкових надходжень до бюджету зростуть на 8,17%.
Наразі на підтримку законопроекту вже виступило багато місцевих рад, трудових колективів підприємств.
Зважаючи на викладене, доручаю крайовим (обласним), міським, районним організаціям організаціям НРУ ініціювати звернення селищних, районних, міських та обласних рад; селищних та міських голів; керівників та колективів промислових підприємств; об’єднань підприємців до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України із закликом проявити державницьку позицію, політичну волю і підтримати пропозицію щодо запровадження в законодавство з публічних закупівель вимоги щодо локалізації виробництва та прийняти Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості” (№3739) та постанову Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації пілотного проекту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва”.
Копії звернень прошу направляти на наступні поштові скриньки:
nrusmartparty@gmail.com, fru@fru.org.ua.